Stenagergaard

Stenagergård er et privatejet dagbehandlingstilbud med intern skole for børn og unge i alderen 6-14 år, der ikke kan rummes i den almindelige folkeskole.

Årsagen hertil kan bl.a. være familiære og adfærdsmæssige problemer, dårlig selvopfattelse og social forståelse, lavt selvværd eller problemer af lignende karakter.

En del af skolens elever har desuden store faglige vanskeligheder.
I erkendelse af at eleverne på mange områder ikke er velfungerende, søger skolens personale, at støtte den enkelte elevs udvikling, således at eleven får sociale kompetencer og bliver parat til at modtage hjælp/støtte af såvel faglig som menneskelig karakter.

De indsatsområder der udarbejdes for den enkelte elev, realiseres ved:
– Struktureret specialundervisning med individuelt tilrettelagte undervisningsplaner.
– Strukturerede socialpædagogiske aktiviteter.
– Tæt samarbejde mellem skolen og hjemmet.
– Tætte relationer mellem barnet og det pædagogiske personale.

Visitering til skolen sker via Horsens kommunes visitationsudvalg.

Stenagergaard følger Horsens kommunes skoleferieplan.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *