Skolen

Heldagsskolen Stenagergård hører under folkeskoleloven vedrørende specialundervisning i dagbehandlingstilbud.

Skolen skal først og fremmest give børnene lyst til at lære – børnene skal blive nysgerrige og undre sig. Gennem undren kommer lysten til at finde svar. Det skal være motiverende for børnene at lære, samtidig skal børnene blive bekendte med hvilke læringsstrategier, som passer til det enkelte barn. Derudover skal de vide, at læringsstrategier kan være forskellige.

Undervisningen

Heldagsskolens målgruppe er normaltbegavede børn med sociale og emotionelle vanskeligheder samt udpræget koncentrationsbesvær.

De fleste børn mangler på grund af disse vanskeligheder ofte motivation og lyst til læring. Deres evne til udholdenhed og fordybelse er ofte svag, og deres faglige standpunkt er som regel under alderssvarende niveau.

Undervisningen har således to mål:

– At give barnet mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder indenfor de almindelige skolefag.
– At give barnet mulighed for at udvikle sig socialt og emotionelt.

Undervisningen er udformet som individuel specialundervisning med det mål at bringe eleven så tæt på alderssvarende niveau som muligt og at kunne tage medansvar for egen læring.

Eleverne er delt i grupper på op til seks elever.

Til styrkelse af den sociale og emotionelle udvikling arbejdes der med følgende områder: selvindsigt, håndtering af følelser, motivation, empati og sociale evner.

Undervisningen er for den enkelte elev tilrettelagt i overensstemmelse med den overordnede behandlingsplan, og er således individuel tilrettelagt.

Værdigrundlaget på Heldagsskolen

Heldagsskolen er en pædagogisk og undervisningsmæssig arbejdsplads, med en kultur der bygger på fællesskabet og samspillet mellem medarbejderne, samarbejdsparterne, børn og familier. Hjørnestenene i Heldagsskolens daglige arbejde- og dermed i vores kultur – udgøres af et fælles og stærkt forankret værdigrundlag, som bedst beskrives via disse udsagn:

Respekt skabes og forstærkes i samspillet mellem medarbejdere, samarbejdsparter, børn og familier. Respekt viser sig i den enkeltes kommunikation og handlinger. Respekt bygger på anerkendelse, at tage hinanden alvorligt.

Tryghed skabes og forstærkes gennem forudsigelighed, omsorg, anerkendelse og empati, og danner grundlag for læring og trivsel. Tryghed viser sig i strukturen i hverdagen og når alle oplever overensstemmelse mellem ord og handling. Tryghed bygger på omsorg, anerkendelse og empati overfor børn, familier og medarbejdere.

Tillid skabes og forstærkes i et miljø med stor faglighed, hvor den enkelte oplever sig set hørt og forstået. Tillid viser sig i arbejdsglæde, frihed til udfoldelse, trivsel og effektivitet. Tillid bygger på samhørighed og gensidig imødekommenhed.

Viden baserer sig på nysgerrighed, åbenhed og villighed til forandring. Vi forstår viden som både faglig/teoretisk viden og som den viden vi får om børn og familier. Vi værdsætter tilegnelse af ny viden og vidensdeling. Vi tilstræber at dele vor viden med både skolens brugere og samarbejdsparter.

Der er på den ene side tale om nogle almindelige ord, som vi alle kender og bruger, men på den anden side ligger der mange tanker og overvejelser bag netop disse ord, og vi er enige om at de beskriver den højeste kvalitet vores arbejde kan opnå. Værdierne er samtidig udtryk for kulturen på den pædagogiske arbejdsplads Heldagsskolen, og udtrykker det vi gerne vil stå for og kendes på, i vores kontakt med børn, familier, samarbejdsparter og hinanden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *